Consumenten hebben veertien dagen herroepingsrecht.

Aan de orderafwikkeling van uw bestelling wordt de hoogste zorg besteed. Mocht desondanks een artikel niet aan uw verwachtingen voldoen of u wilt uw gehele bestelling annuleren, heeft u het recht om  binnen veertien dagen te annuleren of binnen veertien dagen, na ontvangst van uw goederen,  te retourneren.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, verzoeken wij u ons (Muscito) op de hoogte brengen door middel van een duidelijke verklaring van uw beslissing te annuleren of retourneren via e-mail: office@muscito.eu onder vermelding van het bestelnummer, artikelnummer en uw klantgegevens

U dient de goederen onmiddellijk aan ons terug te sturen,  in ieder geval niet later dan veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering dan wel retourzending . De deadline is gehaald als u de goederen verzendt vóór de deadline van veertien dagen. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen, behalve in het geval van een door ons foutief geleverd artikel of  door ons geleverd defect artikel. Wij accepteren alleen retourzendingen in de originele verpakking

Retourzendingen van gepersonaliseerde gegraveerde goederen worden niet geaccepteerd. Retourzendingen wegens annulering van de bruiloft worden niet geaccepteerd.

Restitutie zal plaats vinden uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag dat de kennisgeving van annulering of retourzending door ons is ontvangen en de geretourneerde artikelen door ons  zijn ontvangen en gecontroleerd. Voor de terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden extra kosten voor terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen retour hebben ontvangen, of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen hebt geretourneerd.