PRIVACYVERKLARING

We hebben de Privacyverklaring van Muscito bijgewerkt om de bescherming van uw privacyrechten nog beter uit te leggen. Deze wijzigingen zijn in lijn met de nieuwe normen van de Europese wet met betrekking tot gegevensbescherming, bekend als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken, bewaren en beschermen.

Muscito, gevestigd te 9663 BA Nieuwe Pekela, Onstwedderweg 6, Nederland stelt zich ten doel uw privacy te beschermen.

Doel van de gegevensvastlegging

Uw persoonsgegevens (uw NAW gegevens, uw emailadres en alle andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt) worden opgenomen in het klantenbestand van Muscito en uitsluitend intern gebruikt. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt met betrekking tot het verwerken van uw webwinkel bestelling.

Muscito verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarmee u ze met ons hebt gedeeld.

Wij delen alleen persoonlijke gegevens met externe partijen om onze diensten te kunnen verlenen en onze operationele activiteiten mogelijk te maken, of wanneer we dit wettelijk verplicht zijn. In alle andere gevallen vragen wij altijd om uw toestemming.

U mag natuurlijk altijd aan ons vragen wat we van u weten en mogelijk incorrecte persoonlijke gegevens corrigeren.

Ons bijgewerkte beleid biedt meer informatie over:

- de informatie die we verzamelen;

- hoe we deze informatie gebruiken, waarom we deze opslaan en waarom we deze bewaren

- hoe u kunt aanvragen dat uw informatie wordt bijgewerkt, gecorrigeerd of verwijderd.

Wij verzamelen door u verstrekte informatie  zoals uw NAW gegevens, emailadres  en alle andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt.

Alle informatie die u vrijwillig via onze website aan ons verstrekt

wordt bewaard en gebruikt ten behoeve van het functioneren van de webwinkel. Uw opgegeven informatie wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.

Wij bieden u als klant de mogelijkheid om opgegeven informatie in te zien, te

corrigeren, te wijzigen of te verwijderen en wijzen u op het recht op intrekking van verleende toestemming.

Beveiliging:

De website van Muscito is beveiligd met een SSL certificaat (persoonsgegevens, wachtwoorden, rekeningnummers of creditcardnummers zijn prive wanneer ze worden verzonden naar de Muscito website) zie ook: https://muscito.eu/nl/content/5-veilige-betaling

Cookies:

Wat is een cookie? 

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. En soms kan ook een andere website de cookie lezen en er informatie in opslaan.

Sommige cookies zijn noodzakelijk. Omdat de website het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in welke taal u de website wilt lezen. Maar veel cookies worden gebruikt om bij te houden wat u op internet doet. Bijvoorbeeld naar welke pagina's u hebt gekeken.

Muscito vraagt uw toestemming voor het volgende:

uw toestemming voor het plaatsen van een cookie op uw computer.

Muscito informeert u over deze cookie. Bijvoorbeeld waarvoor de cookie wordt gebruikt en of ook andere websites of bedrijven toegang hebben tot de gegevens die met de cookie worden verzameld.

Zo kunt u zelf kiezen of een website toegang krijgt tot gegevens op uw computer, tablet of smartphone. Meer controle over uw privacy op het internet dus.

Voor welke soort cookies hoeft u geen toestemming te geven?

Sommige cookies mag een website plaatsen zonder uw toestemming. Dat mag:

- als de cookie noodzakelijk is voor de werking van de website. Of noodzakelijk is voor een dienst die u zelf hebt aangevraagd. Dat kan bijvoorbeeld een cookie zijn die helpt bij het inloggen voor internetbankieren.

- als de cookie wordt gebruikt om de kwaliteit of effectiviteit van de website te bekijken. Bijvoorbeeld een cookie die wordt gebruikt om te zien hoe een bezoeker door de website surft. Deze informatie kan de website-eigenaar gebruiken om zijn website te verbeteren. Dat mag alleen als de cookie geen grote inbreuk maakt op uw privacy.  De website-eigenaar mag deze gegevens dan niet gebruiken om bijvoorbeeld een profiel van uw internetgebruik op te stellen. En hij mag deze informatie niet zomaar delen met andere bedrijven.

Hoe geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies?

De website-eigenaar moet voordat hij cookies mag plaatsen aan u vertellen hoe u toestemming kunt geven voor het plaatsen van cookies. Er kan bijvoorbeeld een scherm of pop-up in uw beeldscherm verschijnen met informatie over de cookies die de website-eigenaar wil plaatsen. Soms kunt u dan in dat scherm op akkoord klikken. Of er staat dat u akkoord gaat zodra u gebruik gaat maken van de website. Dat mag alleen als de website-eigenaar dan wel duidelijk heeft verteld dat u op die manier toestemming geeft voor het plaatsen van cookies.

Een website slaat uw toestemming meestal op in een cookie. Uw toestemming geldt dan zolang deze toestemmingscookie op uw computer, tablet of smartphone staat. Hoe lang de cookie op uw apparatuur wordt opgeslagen, wordt vermeld als u om toestemming wordt gevraagd. U hoeft niet bij elk herhaald bezoek aan een website opnieuw toestemming te geven. De toestemmingscookie  heeft namelijk al onthouden dat u toestemming hebt gegeven. U kunt uw toestemming ook weer intrekken. Bijvoorbeeld door de cookie van uw computer, tablet of smartphone te verwijderen.

Hoe kunt u de cookies weer verwijderen?

Hoe u een cookie verwijdert, hangt af van het programma waarmee u webpagina’s bekijkt. Dit programma heet de internetbrowser. Bekende internetbrowsers zijn Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en Safari. U kunt de helpfunctie van uw internetbrowser gebruiken om te kijken hoe u cookies kunt verwijderen.

Mag een website u toegang weigeren als u geen toestemming voor cookies geeft?

Dat mag niet als het gaat om een website van een overheidsinstelling. Bijvoorbeeld de website van uw gemeente. Die moet u altijd toegang geven, ook als u geen cookies wilt. Andere websites zijn  niet verplicht om u toegang tot de website te geven als u cookies weigert. Maar de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM)  moedigt websites wel aan om een oplossing te zoeken voor mensen die cookies weigeren en die toch graag de website willen bekijken.

Toepasselijkheid Privacyverklaring:

Dit privacybeleid en de Algemene Voorwaarden van Muscito zijn van

toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke

overeenkomst.

Klachten Privacybeleid:

Wij wijzen op de mogelijkheid om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen met betrekking tot misbruik van uw persoonsgegevens.