Privacy Algemeen
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Muscito. De door u verstrekte gegevens zullen alleen worden gebruikt met betrekking tot het functioneren van de webwinkel. Muscito verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt.


Uw E-mailadres
Muscito gebruikt uw E-mailadres voor het doel waarvoor u het verstrekt heeft. Uw E-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.


Informatie
Alle informatie die u vrijwillig via onze website aan ons verstrekt
wordt bewaard en gebruikt ten behoeve van het functioneren van de webwinkel. Uw opgegeven informatie wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor
commercieel gebruik verstrekt aan derden.


Wijziging gegevens
Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om opgegeven informatie te
corrigeren en/of te wijzigen.


Toepasselijkheid
Dit privacy beleid en de algemene voorwaarden van Muscito zijn van
toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke
overeenkomst.